Bekostiging

Tarief

Voor psychotherapie binnen de zorgverzekeringswet wordt geen uurtarief berekend, maar geldt een tarief voor de gehele therapie en bij langdurige therapieën per 365 dagen: een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en kan pas na afloop van de therapie, of na een jaar, op basis van de diagnose en duur van de therapie bepaald worden. Een aantal diagnosen en behandelingen, waaronder psychoanalyse, valt niet meer onder verzekerde zorg. Dit zijn Onverzekerde Producten (OVP). Hiervoor geldt wel een consult-tarief dat eveneens is vastgesteld door de NZa. Voor 2021 bedraagt dit € 152,55 per uur. In overleg met u kan ik eventueel een prijsafspraak maken. Sommige verzekeraars vergoeden OVP (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering.

Zorgverzekering

Psychotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Vergoeding voor OVP verschilt per aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. In verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en uitvoering van het vak en om een kwalitatief goede behandeling te kunnen waarborgen heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Het is daarom van belang wat voor polis u hebt afgesloten: Restitutiepolis: u bent vrij in het kiezen van uw eigen zorgverlener, de verzekeraar heeft geen inzage in het dossier en u heeft recht op een vergoeding tot 100% van uw zorgkosten. Sommige verzekeraars hanteren een eigen tarieflijst. Deze wijkt over het algemeen slechts beperkt af van de NZA tarieven. Naturapolis: de verzekeraar vergoedt een deel, maar niet alles. Het percentage vergoeding verschilt per verzekeraar. Een (niet uitputtend) overzicht staat op: contractvrijepsycholoog.nl > vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke beperkende bepalingen in uw polisvoorwaarden. Voor expats, uitwisselingsstudenten of een tijdelijke verblijfsvergunning kan de vergoeding anders geregeld zijn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering.

Zelf betalen

Voor maximale discretie, vertrouwelijkheid en anonimiteit kunt u er uiteraard ook voor kiezen geheel buiten de zorgverzekering, en daarmee buiten alle registraties, te blijven en de behandeling zelf te betalen. U ontvangt dan maandelijks een factuur OVP. Vaak zijn deze kosten wel aftrekbaar van de belasting of zijn er andere mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Nadere bepalingen

Bij niet tijdige betaling kunt u te maken krijgen met administratie- en incassokosten. Hierbij zijn de betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.