Bekostiging

Tarief

Voor psychotherapie binnen de zorgverzekeringswet wordt vanaf 2022 een uurtarief berekend. Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor de eerste gesprekken is dit € 211,06 en voor vervolgsessies € 186,80. Een aantal classificaties en therapieën, waaronder psychoanalyse, valt niet onder verzekerde zorg. Dit zijn Onverzekerde Producten (OVP). Hiervoor geldt een consult-tarief dat eveneens is vastgesteld door de NZa. Voor 2024 bedraagt dit € 186,75 per uur. Sommige verzekeraars vergoeden OVP (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering.

Zorgverzekering

Psychotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Vergoeding voor OVP verschilt per aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. In verband met de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en uitvoering van het vak en om een kwalitatief goede behandeling te kunnen waarborgen heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Het is daarom van belang wat voor polis u hebt afgesloten: Restitutiepolis: u bent vrij in het kiezen van uw eigen zorgverlener, de verzekeraar heeft geen inzage in het dossier en u heeft recht op een vergoeding tot 100% van uw zorgkosten. Sommige verzekeraars hanteren een eigen tarieflijst. Deze wijkt over het algemeen slechts beperkt af van de NZa tarieven. Naturapolis: de verzekeraar vergoedt een deel, maar niet alles. Het percentage vergoeding verschilt per verzekeraar. Een (niet uitputtend) overzicht staat op: contractvrijepsycholoog.nl > vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor mogelijke beperkende bepalingen in uw polisvoorwaarden. Voor expats, uitwisselingsstudenten of een tijdelijke verblijfsvergunning kan de vergoeding anders geregeld zijn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering.

Zelf betalen

Voor maximale discretie, vertrouwelijkheid en anonimiteit kunt u er uiteraard ook voor kiezen geheel buiten de zorgverzekering, en daarmee buiten alle registraties, te blijven en de behandeling zelf te betalen. U ontvangt dan maandelijks een factuur OVP. Vaak zijn deze kosten wel aftrekbaar van de belasting of zijn er andere mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Nadere bepalingen

Sessies die minimaal 1 week van te voren worden geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Daarna is de tijd te kort om andere betaalde werkzaamheden te kunnen organiseren en zal de sessie wel in rekening worden gebracht. 

Bij niet tijdige betaling kunt u te maken krijgen met administratie- en incassokosten. Hierbij zijn de betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.