Psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie, ook wel psychodynamische psychotherapie genoemd gaat over de manier waarop u omgaat met uzelf en met anderen. In de relatie met de therapeut kan de eigen ontwikkeling weer opgepakt worden. De therapie is afgestemd op u als unieke persoon en is daarmee per definitie maatwerk.

Het is een bewezen effectieve therapie (‘evidence based’), in overeenstemming met richtlijnen van beroepsverenigingen en de overheid. Er zijn verschillende varianten, afgestemd op verschillende problemen. In alle gevallen gaat het echter om openleggende, procesgerichte therapie. 

De therapie
Psychoanalytische psychotherapie heeft dezelfde theoretische uitgangspunten als de psychoanalyse. Het verschil zit vooral in de setting en in de techniek. Bij een psychotherapie zitten de patiƫnt en de therapeut beide in een stoel. De frequentie is meestal eenmaal per week, soms tweemaal per week of eenmaal per veertien dagen. Ook bij een psychoanalytische psychotherapie nodigt de therapeut u uit zoveel mogelijk te zeggen wat er bij u naar boven komt. Dat wil zeggen dat u het woord hebt en bepaalt waar het over gaat. In die zin lijkt het op een psychoanalyse. De therapie is echter meestal gericht op een bepaald thema en daarmee minder breed dan een psychoanalyse.

Het resultaat
Een goed lopende inzicht gevende psychotherapie leidt tot vermindering van klachten, maar ook tot een beter zicht op patronen in denken en voelen en tot een toegenomen gevoel van eigenwaarde. Na een inzicht gevende therapie bent u vaak beter in staat eigen gedachten en gevoelens serieus te nemen. U leeft minder vanuit onbewuste patronen. Door toegenomen inzicht bent u in staat om bewustere keuzes te maken die bij u passen. Daarmee leidt het tot een groter gevoel van vrijheid.