Psychoanalyse

Psychoanalyse is ontwikkeld door Sigmund Freud, maar heeft sindsdien een grote ontwikkeling doorgemaakt. Kort gezegd kan men stellen dat het waardevolle van de oorspronkelijke theorie en therapie is behouden, het niet-werkzame verlaten en nieuwe inzichten zijn toegevoegd. Dit maakt de psychoanalyse anno nu een bijzonder waardevol denkkader en een werkzame therapievorm.

De psychoanalytische therapie
Bij een psychoanalyse ligt de patiƫnt op een bank en de analyticus zit erachter. De liggende houding en het ontbreken van oogcontact stimuleert de gerichtheid op de innerlijke wereld en het minder bezig zijn met de omgeving. U komt in een belevingswereld die anders is dan wanneer u gewoon met iemand zit te praten. Allerlei gedachten en gevoelens waar u zich misschien voor schaamt en die u in het dagelijks leven misschien als onbelangrijk of onzinnig aan de kant schuift krijgen nu meer aandacht. Het gaat dan vaak om wensen, gedachten en gevoelens die we niet accepteren en daarom weghouden bij onszelf en ook voor anderen. Hierdoor krijgen we als het ware ruzie met onszelf: er is een conflict tussen wat we eigenlijk willen en wat we in werkelijkheid doen. Of tussen wat we werkelijk voelen en wat we aan anderen laten zien. Er ontstaat dan psychische spanning, maar ook misverstanden en conflicten met anderen en/of isolement. Mede door de hoge frequentie (4-5 maal per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen veel interactiepatronen die zijn ontstaan in de kindertijd, herhaald en beleefd worden in contact met de analyticus.

Het resultaat
Op deze wijze worden geleidelijk de onbewuste patronen in ons gedrag, gedachten en gevoel duidelijk en kunt u uzelf op een dieper niveau beter leren kennen. U gaat snappen waarom de patronen zijn ontstaan en dit leidt niet alleen tot een vermindering van klachten, maar ook tot een andere manier van met uzelf omgaan. Vaak neemt het gevoel van zelfvertrouwen toe. U wordt minder geleefd door onbewuste patronen en bent beter in staat bij uzelf te rade te gaan en eigen keuzes te maken. Daarmee neemt het gevoel van vrijheid toe, waardoor u steviger in de wereld staat. Uiteindelijk kan het leven daarmee ingrijpend veranderen, zowel innerlijk als in de contacten met anderen. Dat geldt in relaties, maar ook in het werk of in de studie. Een voorspoedige analyse leidt veelal tot een structurele verbetering van het psychisch, somatisch en relationeel functioneren.

Niet iedereen is geschikt voor een dergelijk intensieve therapie en niet iedereen heeft het nodig. Vandaar dat er eerst een onderzoek zal plaatsvinden om in te schatten of u baat kunt hebben bij een psychoanalyse.